Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

23.10.2018

”Täydellisen palvelun paikka!” – Someron kirjastolle huippuarvio asiakaskyselyssä


Aluehallintovirastot toteuttivat huhtikuussa 2018 Suomen yleisten kirjastojen valtakunnallisen asiakaskyselyyn. Someron kaupunginkirjasto sai kyselyn vastaajilta erinomaiset arvosanat lähes kaikilla osa-alueilla. Someron kirjasto erottuu edukseen myös valtakunnallisessa vertailussa: asteikolla 4–10 Someron kirjasto sai asiakkailtaan kokonaisarvosanan 9,28, kun valtakunnallinen kirjastojen keskiarvo oli 8,80.

Kiitosta Someron kirjasto sai varsinkin asiakaspalvelusta, kokoelmasta ja tiloista. Avovastauksissa Someron kirjaston mainittiin olevan jopa Suomen paras kirjasto ja henkilökunnan maailman parasta! Somerolla vastaajista jopa 93 % arvioi kirjaston parantaneen vastaajan omaa elämänlaatua joko melko tai erittäin paljon. Valtakunnallisesti vastaava osuus oli 85 %.

Huippuarvioista huolimatta myös Someron kirjastolla riittää myös kehitettävää. Asiakkaat toivovat parannusta varsinkin aukioloaikoihin. Asiakkaiden mielestä liian suppeat aukioloajat olivat myös valtakunnallisesti eniten negatiivista palautetta kerännyt asia. Lisäksi Somerolla toivotaan parannusta mahdollisuuksiin käyttää kirjastoa omatoimisesti. Myös hiljaista tilaa toivotaan enemmän.

Kehityskohteet ovat kirjastossa tiedossa jo aiemmin. Kirjaston ensi vuoden toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu selvitys itsepalvelutoiminnallisuuksien toteutusmahdollisuuksista. Kirjaston omatoimikäytöstä jopa aikana, jona henkilökunta ei ole paikalla, on saatu hyviä kokemuksia useissa kirjastoista eri puolilta Suomea. Akustiikkaa yritetään aluksi parantaa hankkimalla akustiikkaverhot estämään äänen kulkeutumista kerroksesta toiseen.

Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja vastausten keruusta vastasi Taloustutkimus Oy. Koko maassa kyselyyn vastasi noin 29 000 ihmistä. Somerolla kyselyyn vastanneita oli yhteensä 153. Aiemmin kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely on toteutettu kolme kertaa. Aiemmat kyselyt vuosina 2008, 2010 ja 2013 koordinoi Kansalliskirjasto. Nyt tehdyn kyselyn tulokset vahvistavat aiempien vastaavien kyselyiden tulosta siitä, että kuntalaiset ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä kirjastoihin.