sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-2782664862.jpg
 

Ajankohtaista

Tältä uutispalstalta löydät kaikki Someron kaupungin ajankohtaiset uutiset ja tiedotusasiat.

 

Uutiset

02.03.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Viime viikon torstaina (25.2.) maan hallitus ohjeisti useista aluekohtaisista toimenpiteistä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Tähän liittyen Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristi kokoontumisrajoituksia niin, että Varsinais-Suomessa on sallittu korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia, ja on voimassa ajalla 27.2. – 26.3.2021.

Tämän lisäksi Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä tiukensi perjantain (26.2.) kokouksessaan liikunnan harrastamiseen liittyviä suosituksiaan. Suositusten mukaan myös aikuisten sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan lisäksi ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa tulee välttää. Suositukset koskevat  myös yksityisiä palveluntuottajia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysmisteriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat vallitsevalla toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) täysimittaisen keskeyttämisen vaihtoehdoksi, että harrastustoiminta keskeytettäisiin vain, ellei harrastustoiminnassa voida noudattaa kaikkia seuraavia periaatteita: 

- harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
- kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
- vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
- ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
- kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
- osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
- opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteessa
- harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia

Ohje  kokonaisuudessaan luettavissa tästä:

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla

Uusissa linjauksissaan maan hallitus ohjeisti myös yläkoulujen ja toiseen asteen etäopetuksesta. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.-28. maaliskuuta.  Someron kaupunki tiedottaa etäopetukseen siirtymisestä loppuviikon aikana.  

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedote 26.2.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote 26.2.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote 2.3.2021

 

Kehittämispäällikkö

Antti Leino
p. +358401268272
antti.leino(a)somero.fi

Kaupunginjohtaja

Sami Suikkanen
p. +358447791200
sami.suikkanen(a)somero.fi