sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-2782664862.jpg
 

Ajankohtaista

Tältä uutispalstalta löydät kaikki Someron kaupungin ajankohtaiset uutiset ja tiedotusasiat.

 

Uutiset

24.03.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronavirustartuntojen määrä Varsinais-Suomessa kasvaa edelleen. Ilmaantuvuusluku on 250, joka on koko koronapandemia-ajan korkein. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 226. Tyksin sairaaloissa on hoidossa 27 potilasta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana (5,8 %).

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli, eli 5.4. asti. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös on voimassa 28.3. asti. Tiistaina 23.3. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös kaikkien muiden suositusten voimassaoloa 5.4. saakka.
 
Varsinais-Suomea koskevat suositukset ja Someron kaupungin tekemät tarkennukset voimassa oleviin suosituksiin
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Someron kaupungin alueen joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa tulee noudattaa maskipakkoa. Maskipakko koskee myös Someron kaupungin järjestämää palveluliikennettä.

Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.  Someron kaupungin koronajohtoryhmä on kuitenkin linjannut, että toistaiseksi alle 12 –vuotiaiden maskipakkoa ei  koulukuljetuksissa oteta  käyttöön Somerolla. Tilannetta arvioidaan paikallisen epidemiatilanteen mukaisesti.

Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt seuraavat päätökset:

Toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 d). Voimassa 6.3.–5.4.2021. 
Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös LSAVI/2318/2021

Aluehallintovirasto määrää asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 g) Voimassa 22.3.–4.4.2021.
Tartuntatautilain 58 g:n mukainen päätös LSAVI/3089/2021

Päätös rajoittaa peruskoulun oppilaitosten tilojen käyttöä ja sillä toimeenpannaan hallituksen 25.2.2021 tekemää linjausta, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat siirretään tilapäiseen etäopetukseen. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58). Voimassa 8.3.–28.3.2021.
Tartuntatautilain mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille LSAVI/2188/2021

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 27.3.2021–26.4.2021.
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueelle LSAVI/3025/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje

Linkit lisätietoihin:

Someron kaupungin ajantasaiset palvelumuutokset: https://www.somero.fi/ajankohtaista-someron-koronavirustilanteesta/muutokset-kaupungin-palveluissa/ 

Voimassa olevat maakunnalliset suositukset: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx. Voimassa 5.4.2021 saakka.  

Sairaanhoitopiirin tiedote 23.3.2021:  https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Koronakoordinaatioryhma-suosittelee-ylakoulujen-etaopetuksen-jatkamista-paasiaisen-yli.aspx

 

Kehittämispäällikkö

Antti Leino
p. +358401268272
antti.leino(a)somero.fi

Kaupunginjohtaja

Sami Suikkanen
p. +358447791200
sami.suikkanen(a)somero.fi