sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Hankkeet

 
Someron kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelmaVarsinais-Suomen Helmikunnat II: Pienvesien kartoitukset

Varsinais-Suomen Helmikunnat II

Toteutuu 2023-2024

Valonian ja kahdeksan varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke. Mukana ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Salo, Somero ja Uusikaupunki.

Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2023–2024 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä kunnostetaan ja suojellaan pienvesiä. Viiden kunnan alueella laaditaan lisäksi pienvesien kunnostus- ja suojelusuunnitelmia. Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on mukana lähes 30.

Helmikunnat-yhteishanke vauhdittaa kunnissa tapahtuvaa ympäristötyötä ja edistää luonnonhoitotöiden suunnittelua ja toteutusta. Hankkeessa mukana olevat kunnat vastaavat luonnonhoitotöiden toteuttamisesta alueillaan. Valonian vastuulla on yhteishankkeen koordinointi, pienvesien kartoitukset ja kunnostussuunnitelmat, luonnonhoitotöiden asiantuntijatyö, viestinnällinen päävastuu sekä hankehallinto, jolloin kunnat voivat keskittyä luonnonhoitotöiden toteuttamiseen. Yhteishankkeen kautta kunnat pystyvät jakamaan kokemuksia luonnonhoitotöiden toteutuksesta sekä yhdistämään resurssejaan. Hankkeessa jatketaan ensimmäisessä Helmikunnat-hankkeessa vuosina 2021–2022 luotua yhteistyömallia kuntien luontokohteiden kunnostamiseksi.

Lisäinfoa hankkeesta:
https://valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-helmikunnat2/


Someron kaupunki osallistuu hankkeen pienvesien kartoitukseen

Someron alueelta kartoitetaan paikkatietomenetelmin kaikki huomionarvoiset pienvedet; pienvedet, joilla on selkeitä luontoarvoja ja pienvedet, joissa on kunnostuspotentiaalia. Paikkatietokartoituksella valitaan kunnan omistamilta mailta pienvesikohteet, jotka kartoitetaan tarkemmin maastossa. Valittuihin pienvesikohteisiin laaditaan pienvesien kunnostus- ja suojelusuunnitelmat. Kunnat ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeessa laadittujen kunnostussuunnitelmien mukaiset toimenpiteet erillisellä rahoituksella.


Lisätiedot hankkeesta:

Jonna Hostikka
Ympäristönsuojelusihteeri
p. +358447791284
Jonna.Hostikka(a)somero.fi

 

Tekninen johtaja

Esko Vuolukka
p. +358447791240
Esko.Vuolukka(a)somero.fi