Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat asemakaavat

Tietoa vireillä olevista kaavoista löytyy Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululta, kaavoituskatsauksen luvusta 4.3 ja kaavoitusohjelmasta. Kaavoituskatsaukseen ja -ohjelmaan voit tutustua täällä.


Asemakaavamuutos / Kantatie 52:n kiertoliittymä, Joensuuntien risteys

Vireilletulopäätös: Khal 03.10.2022 § 208

Kaavaluonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen: Ympltk 07.12.2022 § 107

Kuulutus

Kaavaluonnos (kartta) 1.12.2022

Kaavaselostus 1.12.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tark. 1.12.2022)

Asemakaavan seurantalomake


Mäkelän alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Mäkelän alueen asemakaavan laajennuksella ja muutoksella laajennetaan Jaatilantien varren asuinaluetta länteen. 

Someron kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.5.2021 § 22 hyväksynyt Mäkelän alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2 Luontoselvitys

Liite 3 Poistuva kaava

Liite 4 Rakennettavuusselvitys

Liite 5 Asemakaavan seurantalomake

Liite 6 Vastineet (luonnosvaihe)

Liite 7 Vastineet (ehdotusvaihe)

Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen, joten hyväksytyn päätöksen mukainen kaava ei ole lainvoimainen. 


Ei aktiivisessa valmistelussa:


Suunnitteilla olevat asemakaavat 

Viimeisimmässä kaavoitusohjelmassa on lisätietoa suunnitteilla olevista hankkeista. 


Vireillä olevat ranta-asemakaavat

 
 
 
 


Yhteystiedot

Rakennustoimisto

p. 040 1268 243

Käyntiosoite
Someron kaupungintalo, 2. krs.,
Joensuuntie 20, Somero
Rakennustoimisto avoinna
arkisin klo 9.00-15.00

Maankäyttöinsinööri
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Someron kaupungin maankäytön vastuualue

Someron kaupunki
Maankäyttö
PL 41
31401 SOMERO

Someron kaupunginhallitus

Someron kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 41
31401 Somero

Someron kaupungin ympäristölautakunta

Someron kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 41
31401 SOMERO

Valtion kaavoitusviranomaisia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnovarat:
Puhelinvaihde 0295 022 500
Käyntiosoite:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku
Postiosoite:
PL 236, 20101 Turku (Kirjaamo)
Liikenne ja infrastruktuuri:
PL 636 20101 Turku
Ympäristö ja luonnonvarat:
PL 523 20101 Turku
www.ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen Liitto:
Linnankatu 52 B, PL 273, 20100 TURKU
p. (02) 2100 900
www.varsinais-suomi.fi