sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somero-ilmakuva31892331717.jpg
 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopivan rakennuskannan syntymistä.

Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma ja kunnan rakennusjärjestys. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.

Somerolla rakennuslautakuntana toimii kaupungin ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

  • Rakentamisen neuvonta ja ohjaus
  • Rakentamisen lupa-asiat
  • Rakennustyön valvonta
  • Valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Tee toimenpide- ja rakennuslupahakemuksesi sähköisen kanavan kautta:

 Sähköinen lupahakemus