sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-12319220159.jpg
 

Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden keräämistä, kierrättämistä, kuljettamista, uudelleenkäyttöä ja loppusijoittamista kaatopaikoille. Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätteistä syntyviä haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.


Somerolla toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Somerolla jätehuollon toteuttamisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa 16 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Se hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä ja tiedotusta. Jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan Forssan jätelautakunnassa. Someron kaupungin ympäristötoimi puolestaan valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Someron jäteasema

Salontien varressa jätevedenpuhdistamon yhteydessä on jäteasema. Katso lisätiedot ja aukioloajat täältä:

Someron jäteasema


Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta. Sen yksi keskeisimpiä tehtäviä on tiedottaa alueella tehdyistä viranomaispäätöksistä sekä päätetyistä toimintamalleista. Jätelautakunnan nettisivuilta alueen asukkaat saavat tietoja myös esim. jätehuollon järjestämisen vaihtoehdoista, voimassaolevista jätetaksoista, palvelutasosta, kuljetusjärjestelmistä ja jätehuoltomääräyksistä. Jätelautakunnalta voi hakea poikkeuksia jätehuollon järjestämiseen. 

Jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, astioiden tyhjennysvälistä, kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista ja jätteiden polttamisesta.


Jätelautakunnan yhteystiedot:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101 Forssa
jatelautakunta(a)forssa.fi
Jätelautakunnan yhteystiedot


Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuin- tai vapaa-ajankiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenkuljetusyrityksiä SomerollaSako- ja umpikaivojen tyhjennysyrityksiä Somerolla MaankaatopaikkaJätteenpolttoKompostointi

Kompostointi kannattaa!

Kompostoimalla jätteet tulevat käsitellyksi niiden syntypaikalla, eikä niitä tarvitse kuljettaa tai käsitellä muualla. Tämä säästää osaltaan ympäristöä ja vähentää jätteen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Kompostointi kannattaa myös siksi, että kompostoimalla saat biojätteestä arvokasta maanparannusainetta puutarhaasi ja autat samalla ravinteita palaamaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Kodin jätteistä voi kompostoida keittiön biojätteet ja puutarhan haravointi- ja kasvijätteet.

Kotitalousjätteestä peräti kolmannes on eloperäistä aineista, jotka lajittelemalla on mahdollista saada säästöä jätehuoltokustannuksiin. Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla tai erilliskeräämällä biojätteet .


Kompostointi-ilmoitus

Elintarvikejätteille tarkoitettu kompostori vaatii aina kompostointi-ilmoituksen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitusvelvollisuus koskee koko Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialuetta, niin vakituisia kuin vapaa-ajanasuntoja.

Kompostointi-ilmoituksen tekeminen

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä joko Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai Forssan jätelautakunnan sivustojen kautta (yksi ilmoitus riittää):

Loimi-Hämeen Jätehuollon lomake >> 

Jätelautakunnan sähköinen asiointi >>

Kirpputorit ja kierrättäminen
 

Linkkejä

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy