sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-121605677088.jpg
 

Luvat ja maksut

Tälle sivulle on kerätty erilaisia ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituslomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä ympäristöhallinnon sivuille tai kaupungin omiin hakemuksiin. Lisätietoja ja neuvoa lomakkeiden kanssa voit kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Ilmoitusten ja lupien käsittelystä perittävien maksujen maksutaulukko on sivun alalaidassa.

 
YmpäristölupaYmpäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettelyRekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmäänVesilain mukainen lupaIlmoitus rannan ruoppauksesta tai niitostaIlmoittaminen ojituksestaIlmoitus melusta ja tärinästäMaa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki. Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Somerolla maa-ainesluvat valmistelee ja maa-ainesten ottoa valvoo maankäyttöinsinööri. Lomakkeet maa-ainesluvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta alla olevasta linkistä.

Hae maa-aineslupaa

Kotitarveotto

Maa-aineslain mukaista lupaa ei vaadita, jos maa-ainesta otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta tulee kuitenkin ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun ottamisalueelta on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 k-m3 maa-aineksia. Ilmotus tehdään tarvittaessa uudestaan, kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 k-m3:lla. Ilmoitus tehdään alla olevalla lomakkeella ympäristönsuojelusihteerille.

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta [PDF]

MaisematyölupaAumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessaSelvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästäVapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, hulevesiverkostoon ja/tai viemäriin liittämisestäPoikkeaminen jätevesijärjestelmien kunnostusvaatimuksistaMaastoliikennelain mukainen lupaVesiliikennelain mukainen lupaYmpäristönsuojelun taksat