sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-121605677088.jpg
 

Luvat ja maksut

Tälle sivulle on kerätty erilaisia ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituslomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä ympäristöhallinnon sivuille tai kaupungin omiin hakemuksiin. Lisätietoja ja neuvoa lomakkeiden kanssa voit kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Ilmoitusten ja lupien käsittelystä perittävien maksujen maksutaulukko on sivun alalaidassa.

 
YmpäristölupaYmpäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettelyRekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmäänVesilain mukainen lupaIlmoitus rannan ruoppauksesta tai niitostaIlmoittaminen ojituksestaIlmoitus melusta ja tärinästäMaa-ainesten ottamiseen liittyvät luvatMaisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta), puiden kaatamiseen ja muuhun näihin verrattavaan toimintaan.

Somerolla maisematyölupaa voidaan edellyttää asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueilla, myös ranta- ja yleiskaava-alueella, mikäli kaavamääräyksessä tästä mainitaan. Maisematyölupahakemuksen käsittelee ympäristönsuojelusihteeri. Maisematyölupaa ei tarvita asemakaava-alueillakaan vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi yksittäisten pihapuiden kaataminen katsotaan useimmiten vaikutuksiltaan vähäiseksi. Ennen puiden kaatoa tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen ryhtymistä tulee ottaa yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin, joka arvioi mahdollisen maisematyöluvan tarpeen.

Maisematyölupa [PDF] >>

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessaSelvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästäVapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, hulevesiverkostoon ja/tai viemäriin liittämisestäPoikkeaminen jätevesijärjestelmien kunnostusvaatimuksistaMaastoliikennelain mukainen lupaVesiliikennelain mukainen lupaYmpäristönsuojelun taksat