sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-121605677088.jpg
 

Luvat ja maksut

Tälle sivulle on kerätty erilaisia ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituslomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä ympäristöhallinnon sivuille tai kaupungin omiin hakemuksiin. Lisätietoja ja neuvoa lomakkeiden kanssa voit kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Ilmoitusten ja lupien käsittelystä perittävien maksujen maksutaulukko on sivun alalaidassa.

 
YmpäristölupaYmpäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettelyRekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmäänVesilain mukainen lupaIlmoitus rannan ruoppauksesta tai niitostaIlmoittaminen ojituksestaIlmoitus melusta ja tärinästäMaa-ainesten ottamiseen liittyvät luvatMaisematyölupaAumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessaSelvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästäVapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, hulevesiverkostoon ja/tai viemäriin liittämisestäPoikkeaminen jätevesijärjestelmien kunnostusvaatimuksistaMaastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukainen lupa tarvitaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa. Myös yksittäinen tapahtuma voi edellyttää maastoliikennelain mukaista lupaa. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai, jos alue on asemakaavassa tätä tarkoitusta varten varattu. Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajamiseen tulee aina olla maanomistajan lupa. 

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Someron ympäristölautakunnalta. Hakemuksessa tulee olla:

  • tiedot harjoitettavasta toiminnasta (mm. ajoneuvot, toiminta-ajat, osallistujamäärät)
  • kartta toiminta-alueesta
  • maanomistajan kirjallinen suostumus
  • selvitys turvallisuusnäkökohdista
  • selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot korjataan ja alue siivotaan tapahtuman jälkeen. 
Vesiliikennelain mukainen lupaYmpäristönsuojelun taksat