sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
omaishoitaja581955705.jpg
 

Omaishoitajille myönnettävät palvelusetelit

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa. Omaishoidontuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. 

Omaishoidontuen myöntäminen on siirtynyt 1.1.2023 alkaen sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Someron kaupunki on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen omaishoidontuen lisäksi omaishoitajien jaksamisen ja virkistäytymisen tueksi palveluseteleitä. Palveluseteli on ollut osa omaishoidon harkinnanvaraisia palveluita. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä omaishoitajien palveluseteli jäi ei-lakisääteisenä palveluna Someron kaupungin hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. 

Palveluseteli on Someron kaupungin asukkailleen myöntämä sitoumus maksaa hyväksymänsä palveluntarjoajan tuottamasta palvelusta ennalta määritelty kustannus (palvelusetelin arvo). Palveluseteliin oikeutettuja ovat omaishoitajat, joiden omaishoitajuutta koskeva sopimus on voimassa kuun viimeinen päivä. Tämä edellyttää Varhan todennusta omaishoitajuuden voimassaolosta kuukausittain omaishoitajan suostumukseen perustuen. 

Palveluseteli myönnetään Someron kaupungin päättämän arvon suuruisena.  

  • Vuonna 2024 palvelusetelin arvo on 30 euroa/kk/omaishoitaja.

Palveluseteli postitetaan omaishoitajille kuukausittain jälkikäteen. Palveluseteli on voimassa kuusi kuukautta lähetyspäivästä lukien. 

Palveluseteli voidaan myöntää esimerkiksi seuraavanlaisten palveluiden hankkimiseen: 

  • Hoiva- ja hoitopalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta
  • Hieronta-, terapia- ja kuntoutuspalvelut
  • Kampaamo-, jalkahoito- ja kosmetologipalvelut
  • Siivous- ja puhtaanapitopalvelut
  • Liikunta- ja uimahallipalvelut

Omaishoitajalle myönnetään yksi (1) palveluseteli kuukautta kohden, joilla hän voi ostaa hyvinvointia tukevan palvelun haluamaltaan Someron kaupungin hyväksymältä Somerolla sijaitsevalta palveluntuottajalta. Someron kaupunki ylläpitää palveluntuottajarekisteriä rekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista. Omaishoitajille annetaan lista kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista sekä lisäksi lista on saatavilla kaupungin verkkosivuilla. 

Omaishoitaja valitsee haluamansa palvelun sekä palveluntuottajan. Omaishoitaja ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista keskenään. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Palveluseteliä voi käyttää vain edellä määriteltyjen palveluiden ostamiseen. Asiakas maksaa itse mahdollisen palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen. 

Omaishoidon palvelusetelin palveluntuottajalle

Palvelusetelin puitteissa palvelua tuottavan palveluntuottajan tulee olla Someron kaupungin hyväksymä. Hyväksymisen lisäksi palveluntuottajan tulee solmia sopimus Someron kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta palvelusetelillä. Palveluntuottaja tuottaa palvelun asiakkaalle sekä suorittaa setelin arvoa vastaavan laskutuksen Someron kaupungille. 

Someron kaupunki maksaa korvausta palveluntuottajalle vain osoittamisensa henkilöiden käyttämistä palveluista. Laskun liitteenä palveluntuottajan tulee toimittaa asiakkailta saamansa palvelusetelit.

Palveluntuottaja vastaa palvelunsa laadusta. Mikäli omaishoitaja ei ole tyytyväinen saadun palvelun laatuun, voi hän vaihtaa palveluntuottajaa. 

Omaishoidon palveluseteliä koskevat lomakkeet

Omaishoidon palvelusetelin palveluntuottajat [PDF]

Suostumus omaishoitajuutta koskevan tiedon luovuttamiseen Someron kaupungille [PDF]

Päivitetty 21.5.2024 / MS

 

Hallintojohtaja

Marjaana Sorokin
p. +358447791210
marjaana.sorokin(a)somero.fi