Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys


Someron kaupungin sosiaalipalveluiden tietojen siirto Kanta-palveluihin -projekti (SorkKa) 2020-2022 

Someron kaupungin sosiaalipalveluiden tietojen siirto Kanta-palveluihin –projektin (SorkKa) tarkoituksena on käynnistää liittyminen valtakunnallisiin Kanta-palveluihin ja asiakastietojen arkistointi sähköiseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Samalla on tarkoituksena vähentää paperiarkistoa. 

Projektin kohderyhmänä ovat Someron sosiaalipalveluiden henkilöstö ja asiakkaat. Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttö Kanta-palveluiden kautta parantaa tietosuojaa, viranomaisten tiedon saatavuutta ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatiota. 

Kanta-palveluiden laajentumisen myötä hyödynsaajia tulevat olemaan kuntien sosiaalipalveluiden työntekijöiden lisäksi myös palveluita käyttävät asiakkaat.  

SorkKa-projekti toteutetaan ajalla 1.3.2020-28.2.2022 ja projektia hallinnoi Someron kaupungin sosiaalipalvelut. 

Perusturvalautakunta on nimennyt ohjausryhmän, joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa. 

Projektin aikana tehdään 4 väliraporttia ja loppuraportti, jotka luovutetaan projektin ohjausryhmälle ja projektin toteutukseen osallistuville tahoille. 

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää paikallisesti ja valtakunnallisesti, kun valmistaudutaan tulevan kansallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen ja kehitetään jatkossa muita palveluita. 


Lisätietoja:

Maija Mero
johtava sosiaalityöntekijä
p. 044 7791 220
maija.mero(a)somero.fi