Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Kouluun ilmoittautuminen ajalla 27.1.-7.2.2020

Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa Somerolla 27.1.2020. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2013 syntyneet lapset sekä aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 27.1. – 7.2.2020. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://wilma.somero.fi ja siellä kohdassa Lomakkeet. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei ole mahdollista, voi ilmoittautumisen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joita saa kaupungintalon neuvonnasta, sivistystoimistosta ja esiopetuksen ryhmistä. Lomake täytetään ja palautetaan sivistystoimistoon viimeistään 7.2.2020.

Wilmassa on nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa toissijaiseen kouluun ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa ja lisäksi täyttämällä erillisen paperisen anomuslomakkeen, joita saa sivistystoimistosta.
Huhtikuussa kaikki tulevien ekaluokkalaisten huoltajat saavat päätöksen lapsen lähikoulusta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

 Koulupäivisin järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toimintaryhmät muodostetaan hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Toiminta on maksullista.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä.

Sähköinen hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan

Koulukuljetukseen hakeminen 

Kuljetusten myöntämisperusteet noudattavat voimassa olevia kuljetusperiaatteita, ja ne on luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Koulukuljetukseen haetaan sähköisesti huhtikuun loppuun mennessä. 

Sähköinen koulukuljetushakemus
Koulukuljetusperiaatteet

Kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa sivistystoimistosta puh. 040-1268 231.


Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Kun muutat paikkakunnalle, ota välittömästi yhteys sivistystoimistoon. Sivistystoimistosta saat tietää lapsesi lähikoulun.

Ensisijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet:

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos:

  1. oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua
  2. koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias ( lääkärintodistuksen tmv. asiantuntijalausunnon perusteella )

Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen.

Toissijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen, lähikouluperiaatteella tapahtuvan oppilaaksi oton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksi otossa yhdenvertaisin perustein.

Toissijaisessa perusopetuslain 28 §:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksi otossa noudatetaan kouluissa seuraavia periaatteita:

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa: