Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

1.-luokalle ilmoittautuminen ajalla 29.1.-12.2.2021

Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa Somerolla 29.1.2021. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 29.1. – 12.2.2021. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa osoitteessa https://somero.inschool.fi/ ja siellä kohdassa Lomakkeet. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei ole mahdollista, voi ilmoittautumisen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joita saa esiopetuksen ryhmistä, kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta. Paperinen lomake täytetään ja palautetaan sivistystoimistoon viimeistään 12.2.2021.

Wilmassa on nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa toissijaiseen kouluun ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa ja lisäksi täyttämällä erillisen paperisen anomuslomakkeen, joita saa sivistystoimistosta. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki tulevien ekaluokkalaisten huoltajat saavat Wilmaan päätöksen lapsen lähikoulusta.

 

Kouluun ilmoittautuminen 

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Kun muutat paikkakunnalle, ota välittömästi yhteys sivistystoimistoon. Sivistystoimistosta saat tietää lapsesi lähikoulun.

Ensisijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet:

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos:

  1. oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua
  2. koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias ( lääkärintodistuksen tmv. asiantuntijalausunnon perusteella )

Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen.

Toissijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen, lähikouluperiaatteella tapahtuvan oppilaaksi oton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksi otossa yhdenvertaisin perustein.

Toissijaisessa perusopetuslain 28 §:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksi otossa noudatetaan kouluissa seuraavia periaatteita:

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa: