Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Somero-opiston taidekoulu

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla. Taiteen perusopetus on lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Taidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kuvataiteen opiskelua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Opintojen aikana oppilas saa yleissivistävää tietoa kuvataiteesta, sen taustoista ja kehittymisestä tähän päivään. Opintoihin kuuluvien harjoitusten avulla kehitetään oppilaan luovaa ajattelua, motorisia taitoja ja kykyä hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti.

Taidekoulun arvoperustana on tasa-arvoinen ihmiskäsitys ja ekologiset työtavat sekä materiaalit. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisia. Opetus antaa valmiuksia hakeutua myöhempiin alan opintoihin.

Someron kaupungin sivistyslautakunta on hyväksyny 18.6.2019 Somero-opiston Taidekoulun taiteen perusopetuken opetussuunnitelman, johon pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.

Somero-opiston Taidekoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >> 

Lasten taidekoulun opetustarjonta

Aikuisten taidekoulun opetustarjonta

Sivu päivitetty 19,8.2019 | Riitta Ryhtä