Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen turvin. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidontuki hoidetaan Kelan kautta. Kaupunki valvoo myös yksityistä päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Varhaiskasvatusta järjestetään Somerolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Somero osallistuu edelleen 5-vuotiaiden maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen ( hoitoaika klo:8.30-12.30 arkipäivisin) ajalla 1.8.2020-31.7.2021

Lakisääteistä maksutonta esiopetusta tarjotaan Somerolla päiväkodeissa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

 
 


Lisätietoja

Vs. kasvatuspäällikkö

Tuula Koivula
p. 044 7791 227
tuula.koivula(a)somero.fi

Osastonsihteeri

Tarja Säippä
p. 040 1268 209
tarja.saippa(a)somero.fi

 

Sähköinen asiointi