Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Esiopetus

Lapsen esiopetukseen osallistuminen on muuttunut lakiuudistuksen myötä vapaaehtoisesta velvoittavaksi. Laki tuli käyttöön 1.8.2015 alkaen, jolloin lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Pol 26a §) oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Perusopetusasetus (23a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Mikäli huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muilla tavoin. Perusopetuslain muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.

Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä on 700h/vuosi ja keskimäärin maksuttoman esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä 4 h. Esiopetus seurailee koulun toimintavuotta, jolloin se aloitetaan ja päätetään yleensä samoihin aikoihin koulujen toimintakausien ja lomien kanssa. Maksutonta esiopetusta annetaan sivistystoimen alaisena keskustan alueella Tuulihatun, Leivonpesän ja Tervapääskyn päiväkodeissa, Leppäkertun päiväkodissa Somerniemellä, Sammalniityn päiväkodissa Pitkäjärven alueella. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen maksuttoman esiopetuksen lisäksi myös päivähoitopaikka.

Esiopetuksen toimintakauden 2020-2021 toiminta-ajat:

Syksyn toimintakausi ma 17.8.2020- t1 22.12.2020

Syysloma 12.10-16.10.2020 (vko 42) ,

joululoma 23.12.2020-6.1.2021.

Kevään toimintakausi t0 7.1.2021- ma 31.5.2021

Talviloma 22.2-26.2.2021 ( vko 8), 

pääsiäisloma 2.4-5.4.2021,

helatorstai 13.5.2021 ja pe 14.5.2021 vapaa

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi

Ohje sähköisen esiopetus-ilmoituksen täyttämiseen[PDF]


Esiopetuskuljetus

Esikouluun voi hakea maksutonta kuljetusta, jos esikoulumatka on yli 3 km. Matka mitataan kotoa esiopetuspaikkaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Maksullisia kuljetuksia ei myönnetä esikoululaisille.

Kuljetuskäytäntöjä on uudistettu 1.8.2011 alkaen. Koulukuljetusopas esiopetuskuljetusta koskevin täydennyksin on ladattavissa alla olevasta linkistä.

 Esiopetuskuljetusta voit hakea sähköisellä hakemuksella.