Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Esiopetus

Lapsen esiopetukseen osallistuminen on muuttunut lakiuudistuksen myötä vapaaehtoisesta velvoittavaksi. Laki tuli käyttöön 1.8.2015 alkaen, jolloin lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Pol 26a §) oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Perusopetusasetus (23a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Mikäli huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muilla tavoin. Perusopetuslain muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.

Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä on 700h/vuosi ja keskimäärin maksuttoman esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä 4 h. Esiopetus seurailee koulun toimintavuotta, jolloin se aloitetaan ja päätetään yleensä samoihin aikoihin koulujen toimintakausien ja lomien kanssa. Maksutonta esiopetusta annetaan sivistystoimen alaisena keskustan alueella uudessa Niittykukan päiväkodissa, Tervapääskyn päiväkodin Lamminniemen ryhmässä, Leppäkertun päiväkodissa Somerniemellä sekä Sammalniityn päiväkodissa Pitkäjärven alueella. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen maksuttoman esiopetuksen lisäksi myös täydentävää varhaiskasvatusta, jota haetaan erikseen sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Esiopetuksen toimintakauden 2023-2024 toiminta-ajat:

Syksyn toimintakausi ke 16.8.2023- ke 20.12.2024

Syysloma ma 16.10. – su 22.10.2023 (vko 42)

Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023

Joululoma to 21.12.2023 – su 7.1.2024

Kevään toimintakausi ma 8.1.2024-ke 29.5.2024

Talviloma ma 19.2. – su 25.2.2024 (vko 8)

Pääsiäinen pe 29.3. – ma 1.4.2024

Vapunpäivä ke 1.5.2024

Helatorstai to 9.5.2024

Muu vapaa pe 10.5.2024


Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi

Ohje sähköisen esiopetus-ilmoituksen täyttämiseen[PDF]


Esiopetuskuljetus

Esikouluun voi hakea maksutonta kuljetusta, jos esikoulumatka on yli 3 km. Matka mitataan kotoa esiopetuspaikkaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Maksullisia kuljetuksia ei myönnetä esikoululaisille.

Koulukuljetusopas esiopetuskuljetusta koskevin täydennyksin on ladattavissa alla olevasta linkistä.

 Esiopetuskuljetusta voit hakea sähköisellä hakemuksella.