Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Varhaiskasvatus tarjoaa omalta osaltaan lapselle turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet sekä lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa.

Varhaiserityiskasvatuksen piiriin kuuluu:

Varhaiserityiskasvatusta tarvitsevalle lapselle voidaan järjestää varhaiskasvatusta Leivonpesän, Leppäkertun, Sammalniityn ja Tuulihatun päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen esiopetus järjestetään päiväkotien esiopetusryhmissä. 

Lapsen tarpeiden mukaan tarjotaan varhaiskasvatuksen erityispalveluja sekä erilaisia tukitoimia, joita ovat mm. ryhmä- tai henkilökohtainen ohjaaja, yksilö- ja pienryhmäohjaus sekä  varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. 

Varhaiserityiskasvatusta tarvitseville lapsille laaditaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja lasta kuntouttavien tahojen  kanssa yksilöllisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma.

 


Yhteystiedot

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

Sannamari Sjöman-Saarinen

p. 0401268419

Toimiston osoite:

Joensuuntie 29