Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Yrittäjyyskasvatus Somerolla

Somerolla panostetaan tieto- ja viestintäteknologian lisäksi yrittäjyyskasvatukseen. Somerolla on ainutlaatuinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka kehittelee erilaisia oppimiskokonaisuuksia jokaiselle luokka- ja kouluasteelle.

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus ei ole aivopestä kaikista lapsista ja nuorista yrittäjiä, vaan valmistaa heitä tulevaisuuden työelämään. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä yritteliäs asenne ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Yrittäjyyskasvatus kehittää lapsen ja nuoren yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta ja päätöksentekoa.

Somerolla yrittäjyyskasvatusta toteutetaan mm.

Lisäksi


Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi

Someron kaupunki tarttui vuonna 2014 YES-verkoston haasteeseen ja on ollut yhtenä pilottikuntana mukana Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa maakunnallisessa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hankkeessa. Pilotoinnin myötä Somerolle perustettiin oma monialainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka koostuu kaupungin eri toimielinten virkamiehistä, yrittäjäedustuksesta sekä vapaa-ajan toimijoista. 

Vuonna 2017 tiimin jäsen Tanja Uusitalo palkittiin YES Agentti -tunnustuksella hänen tekemistään ponnisteluista yrittäjyyskasvatuksen hyväksi.

Edustus


 
 

Kauppaleikkipäivä

Kauppaleikkipäivä (idea opettaja Salla Ojalalta) on varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen osuus Someron ehjästä yrittäjyyskasvatuspolusta nollasta ysiluokkalaisille. Miniyhteiskuntapäivä ideoidaan ja suunnitellaan sekä roolit jaetaan yhdessä oppilaiden kanssa lähtien yritysideoista ja markkinoinnista. Kauppaleikkipäivä muokkaantuu kussakin yksikössä näiden ideoiden pohjalta, ja siinä opiskellaan niin vuorovaikutusta, yhteiskunnallisia toimintoja kuin rahalaskujakin. Kauppaleikkipäivä tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuden varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä.

 


Lisätietoa

Sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
p. 044 7791 230
minna.makela-ronnholm(a)somero.fi

Elinkeinoasiantuntija
Tanja Uusitalo
p. 044 7791 282
tanja.uusitalo(a)somero.fi


Yrittäjä, lähde mukaan!

Koulut etsivät jatkuvasti yhteistyökumppaneikseen uusia yrittäjiä ja elinkeinoelämän edustajia. Ilmoittaudu koulujen kummiyritykseksi.

Lue lisää