sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Hallinto ja kuntaorganisaatio

Kunnan hallinto ja kuntaorganisaatio muodostavat yhdessä kunnan julkisen hallinnon rakenteen ja toimintamallin. Kunnan hallinto koostuu seuraavista keskeisistä osista:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin, joka koostuu valtuutetuista ja joka valitaan kuntavaaleilla. Valtuusto päättää kunnan strategiasta, budjetista ja keskeisistä päätöksistä.

Kaupunginvaltuuston jäsenet 2021-2025

Kaupunginvaltuuston kokousajat 2024

26.2.2024
29.4.2024
10.6.2024
23.9.2024
11.11.2024
16.12.2024

Muutokset kokouspäiviin ovat mahdollisia.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on toimeenpaneva elin, joka vastaa kunnan päivittäisestä hallinnosta ja valmistelee valtuuston päätökset.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2023-2025

Kaupunginhallituksen kokousajat 2024

8.1.2024
22.1.2024
5.2.2024
19.2.2024
4.3.2024
18.3.2024
25.3.2024 -> 2.4.2024
15.4.2024
22.4.2024
13.5.2024
27.5.2024 -> 29.5.2024
17.6.2024

Muutokset kokouspäiviin ovat mahdollisia.

Kaupunginjohtaja

Kunnan ylimmän johdon edustaja, joka vastaa kunnan päivittäisestä johtamisesta ja hallinnosta.

Kaupungin viranhaltijat ja työntekijät

Kunta työllistää monia viranhaltijoita ja työntekijöitä eri tehtävissä, kuten opettajia, varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, teknistä henkilökuntaa ja muita eri alojen asiantuntijoita.

Lautakunnat ja toimialat

Kunta jakautuu eri toimialoihin: sivistystoimeen, tekniseen toimeen ja ympäristötoimeen. Jokaisella toimialalla on omat lautakuntansa sekä johtoryhmänsä, jotka vastaavat toimialan päivittäisestä toiminnasta. 

Sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lisäksi Someron kaupungilla on kuntalain 30 §:n mukainen tarkastuslautakunta, vaalilain 13 §:n mukainen keskusvaalilautakunta ja hallintosäännön 112 §:n mukainen valtuuston vaalilautakunta. 

Toimielinten jäsenet 2021-2025

Päivitetty 23.5.2024 / MS

 


Kaupunginvaltuuston pj.
Jani Kurvinen
p. 0400 536 526
jani.kurvinen(a)somero.fi
Suomen Keskusta

Kaupunginhallituksen pj.
Jutta Varjus
p. 040 5171 014
jutta.varjus(a)somero.fi
Kokoomus