sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Osallistuva budjetointi

 


Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisten varojen käyttöä koskevaan, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua yhteisen kaupunkimme kehittämiseen ja osallistumaan oman asuinympäristönsä parantamiseen.


Osallistavan budjetoinnin toteutus 2024 #kaupunginhallituksen käsittely


Someron kaupunginhallitus teki 13.5.2024 päätöksen osallistavan budjetoinnin määrärahojen käytöstä. Somerolla lähdetään toteuttamaan tänä vuonna viittä ideahaussa esiin nousutta ja kuntalaisten äänestyksessä pärjännyttä ehdotusta.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Someron kaupungin talousarvioehdotukseen vuodelle 2024 on sisällytetty 25 000 € osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Vuoden alussa Somerolla päätettiin toteutuksessa noudattaa useammassa kunnassa käyttöön vakiintunutta mallia, joka eteni seuraavasti:

1) Kuntalaisille avoin ideahaku - 28.2-21.3.
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista - 5-28.4.
4) Voittajan valinta. Johtoryhmä valmistelee ja kaupunginhallitus päättää.  - KHAL §100 13.5.2024
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana

Kokouksessaan 13.5.2023 kaupunginhallitus päätti, että osallistuvaan budjetointiin varatulla määrärahalla toteutetaan äänestyksessä olleiden ehdotusten, äänestystuloksen ja määrärahan riittävyyden perusteella ensisijaisuusjärjestyksessä:

 1. nurmikkojen muuttaminen kukkiviksi niityiksi tai mataliksi, kestäviksi ja kukkiviksi maanpeittokasveiksi erityisesti tienvarsilla
 2. tenniskenttien kehittäminen massakenttinä
 3. penkkien ja roskisten lisääminen yleisten lenkkireittien varteen
 4. torin myyntirakenteiden kehittäminen.
 5. palstaviljelyn mahdollistaminen Kirkkojärven läheisyyteen

Kesä on hyvää aikaa toteuttaa ehdotettuja asioita. Penkkien valmistamisesta ollaankin jo sovittu ja niihin tulee persoonallista Somero-ilmettä. Ensimmäisen niityksi muutettavan maa-alan maanmuokkaustöissäkin ollaan jo päästy alkuun ja seuraavaksi kylvetään niittykukkien siemeniä.
    ”Niittymäisiä alueita ollaan toteuttamassa Ruunalan                 alueelle ohikulkutien varteen sekä Sepätien leikkikentän         viereiselle kumpareelle.” toteaa kaupungin                                 Maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola.


Aiempi käsittely:


Osallistuva budjetointi 2024 #2 vaihe - Äänestäminen

5.-28.4.2024 avoinna olevassa äänestyksessä kuntalaiset pääsevät äänestämään esitetyistä ideoista niitä, joiden toivovat etenevän toteutukseen. Käytössä on 25 000 € ja enintään saa äänestää kolmea vaihtoehtoa.

Äänestysaikaa on 28.4. saakka. Tutustu annettuihin ehdotuksiin ja äänestä sähköisen hakukanavan kautta TÄÄLLÄ 

Mikäli sähköinen äänestys ei ole mahdollinen voi äänestää paperilomakkeella, joita löytyy kaupungintalon infosta ja kirjastosta.

Toivottavasti mahdollisimman moni somerolainen antaa äänensä kuulua.


Osallistuva budjetointi 2024 #1 vaihe - Ideoiden kerääminen

Osallistuvan budjetoinnin ehdot

 • Idean tulee olla jätetty ideointiaikana 21.3.2024 klo 23:59 mennessä.
 • Idean tulee olla toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla vuoden 2024 aikana
 • Ideoiden tulee olla kaupungin toteutettavissa
 • Idean toteutus ei voi vaatia merkittäviä jatkuvia ylläpitokustannuksia
 • Kaupungilla on oikeus muokata ja kehittää jätettyä ideaa.
 • Kaupunki voi toteuttaa ideoita yhteistyössä eri yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Jätetyistä ideoista ei makseta palkkiota

Ideoiden arvioinnissa eduksi katsotaan, mikäli ideat edistävät seuraavien kaupungin strategioiden ja toimintasuunnitelmien toteutusta, esim.:

Kaikista jätetyistä ideoista raati valitsee parhaat ehtojen mukaiset ideat jatkokäsittelyyn. Näistä kuntalaiset pääsevät äänestämään mielestään parhaita.

Lopulta toteutukseen etenevät ideat valitaan, kokonaisuus huomioiden, eniten ääniä saaneiden joukosta. Osallistuvan budjetoinnin sääntöjen mukaisesti kaupunginhallitus vahvistaa toteutettavat ideat.

Jätä idea!