sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-51694552388.jpg
 

Äänestäminen kotona

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. (Vaalilaki 46 §).

Ohjeet kotona äänestämiseen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2024 ennen klo 16.00 ja mahdollinen toinen vaali; viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16:00:

  • kirjallisesti osoitteella Joensuuntie 20, 31400 Somero 
  • tai puhelimitse 040 1268 215. 

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

ILMOITTAUDU KOTIÄÄNESTYKSEEN [PDF]

Päivitetty 28.1.2024 / MS