Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Äänestäminen kotona Eduskuntavaaleissa 2023

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. (Vaalilaki 46 §)

 !! Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Joensuuntie 20, 31400 Somero tai
puhelimitse  040 1268 215.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.  Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.    Kotiäänestyslomake [PDF]