sisältöön »
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-someron-vesihuolto.png
 

Jätevesi

Someron keskustaajaman jätevedet johdetaan jäteveden keskuspuhdistamolle, joka on kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön jäteveden jälkikäsittelyyn denitrifioiva Dynasand- hiekkasuodatuslaitteisto. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mustjokeen. Toiminta on luvanvaraista. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.5.2008 antaman ympäristöluvan mukaisesti jätevedenpuhdistusprosessin ja puhdistetun  jäteveden on täytettävä taulukossa olevat ehdot. Lupaehdot kiristyivät 1.1.2013 alkaen biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen sekä fosforin ja typen poistotehon osalta. Taulukossa on myös vuoden 2016 toteutuneet tulokset puhdistamon käsittelytehon osalta.

 
BOD 7atuCOD CrFosfori, PAmmoniumtyppi, N *)
 

BOD 7atu ja COD Cr kuvaavat jäteveden hajoamiseen tarvittavaa hapenkulutusta.

Kokonaistypen poistotehon pitää olla 60% vuosikeskiarvona laskettuna.

Ympäristöviranomaiset seuraavat puhdistamon toimintaa erillisen ohjelman mukaisesti. Puhdistamoliete kompostoidaan suljetussa tilassa ja toimitetaan ulkopuoliselle urakoitsijalle edelleen hyödynnettäväksi.

Vuonna 2018 jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin noin 740 000 m³ jätevettä.

 

Yhteystiedot

Joensuuntie 49
31400 Somero

Vikapäivystys

040 5010 718

Toimisto avoinna

ma-pe klo 9-11 ja 12-14 tai sopimuksen mukaan.

 

Toimitusjohtaja / Someron Lämpö Oy / Someron Vesihuolto Oy

Pekka Alisaari
p. +358503843043
Pekka.Alisaari(a)somero.fi

Käyttöpäällikkö

Rauno Kasvi
p. +358400320824
rauno.kasvi(a)somero.fi

Toimistonhoitaja

Satu Kolattu
p. +358401268347
satu.kolattu(a)somero.fi

 

Someron Vesihuolto Oy vastaanottaa verkkolaskuja

Verkkolaskuoperaattori on Maventa Oy, välittäjätunnus 003721291126.

Pankkiverkosta lähetettäessä tunnus DABAFIHH.

Verkkolaskuosoitteemme (OVT-tunnus ) on 003701530302.