Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Hoitopalkkio ja kulukorvaus

Perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Lisäksi perhehoitajalle maksetaan kulukorvausta perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista todellisista kustannuksista.

Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio perustuu kunkin hoidossa olevan henkilön hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Jatkuvassa perhehoidossa hoitopalkkion suuruus on ensimmäisessä palkkioluokassa 1045,68 €/kk ja toisessa 1254,82 €/kk. Tilapäisessä perhehoidossa hoitopalkkion suuruus on ensimmäisessä palkkioluokassa 52,29 €/vrk ja toisessa 62,74 €/vrk. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Kulukorvauksen perusteena käytetään perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin hoidossa olevan henkilön yksilöllisiä tarpeita. Se kattaa perhehoidossa olevan henkilön normaaliin elämiseen liittyvät asiat. Jatkuvassa perhehoidossa kulukorvaus vaihtelee 529,53 € ja 654,13 € välillä kuukaudessa. Tilapäisessä perhehoidossa kulukorvaus on 20,77 €/vrk.

Hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain.

Lisäksi perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvausta jatkuvan perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Tilapäisessä perhehoidossa käynnistämiskorvaus on harkinnanvarainen.