Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi


Kuka voi toimia perhehoitajana

Perhehoitaja on vastuullinen aikuinen, joka voi tarjota perhehoidossa olevalle henkilölle kodin ja sitoutuu tehtäväänsä. Perhehoitajalla tulee olla perhehoitajan tehtävään ennakkovalmennus ja hyväksyvä arvio tehtävän edellyttämistä valmiuksista.

Ikäihmisten perhehoitajalla tulee olla valmius:

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajalla tulee olla valmius:  

Mikäli perheeseen sijoitetaan yli neljä (5-7) hoidettavaa, tulee ainakin toisella perhehoitajista olla lisäksi tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävissä.

Perhehoitaja voi olla parisuhteessa elävä tai yksinasuva. Perhehoito on koko perheen asia ja se vaatii kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen. Perheenjäsenten ihmissuhteiden tulee olla kunnossa ja perheen talouden on oltava vakaa.

Päätoimisen perhehoitajan terveydentilan tulee olla hyvä, eikä alle 18-vuotiaita hoitavalla perhehoitajalla tule olla estäviä merkintöjä rikosrekisteriotteessa.

Perhehoitajana ei voi toimia hoidettavan oma lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso.