sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
tyo-stock-kuvia-372547170.jpg
 

Työllisyyspalvelut


Työllisyyden edistäminen

Someron kaupungin työllisyyspalvelut järjestää työllisyyden edistämiseen liittyviä palveluita (yritysyhteistyö, palkkatukityöllistäminen sekä koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten kanssa). 

Kuntouttava työtoiminta ja työpaja Ecotekola siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan toiminnoiksi. Varhan palveluina sosiaali- ja terveyspalvelut, työkyvyn kartoitukset sekä eläke- ja kuntoutusohjaus ovat osa työllisyyspalveluita.     

Työvoimahallinto palvelee työnhakuun, koulutuksen hakuun sekä työvoimanhankintaan liittyvissä asioissa. Somerolaisten asioita hoitaa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Salon toimipiste.          

Työllisyyspalvelut 1.1.2025 alkaen

Ensi vuoden alusta lähtien TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi ja valtion työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot lakkautetaan.

Työvoimapalveluista tulee osa jokaisen kunnan peruspalveluja, samaan tapaan kuin esimerkiksi sivistys- tai yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut.

 Työvoimapalvelujen avulla sekä henkilö- että yritysasiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta työnhakuun ja työntekijöiden rekrytointiin sekä osaamisen kehittämiseen. Järjestämme työvoimapalvelut yhdessä Salon kapungin, Kosken tl ja Marttilan kuntien kanssa Yhdessä muodostamme Salon työllisyysalueen.

Mitä muutos tarkoittaa?

Jos olet jo TE-palvelujen asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä, vaikka palveluntarjoaja vaihtuu vuoden vaihteessa. Tiedotamme mahdollisista muutoksista tällä sivustolla ja otamme sinuun yhteyttä tarvittaessa myös henkilökohtaisesti.

Töitä tai työntekijöitä hakiessasi sinun tulee kirjautua aina Työmarkkinatorille, joka toimii töiden ja tekijöiden kohtaamispaikkana. Työmarkkinatorilta löydät työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja avoimia työpaikkoja. Kun kirjaudut Työmarkkinatorille, pääset luomaan esimerkiksi työnhakuprofiilin tai työpaikkailmoituksen. Työmarkkinatorilta löydät myös kattavasti ohjeita asiointia varten.

Mikäli tarvitset työvoimapalvelua ensimmäistä kertaa, voit aina kääntyä oman kuntasi puoleen ja me autamme ja ohjaamme sinua eteenpäin. Lisätietoa ja ohjausta työhakuun tai työntekijöiden rekrytointiin saat oman kuntasi palvelupisteestä, Salon kapungin tai Salon työllisyysalueen verkkosivuilta tai Työmarkkinatorilta. 

Ajankohtaista

 
Tiedote 19.6.2024: Alle 200 päivää TE-uudistuksen alkuunTiedote 1.3.2024: Somero Salon työllisyysalueen osana

Salon kaupunki toimii 1.1.2025 alkaen työllisyysalueen vastuunkantokuntana

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen. Salon kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Tämä tarkoittaa sitä, että Salon kaupunki vastaa palveluiden tuottamisesta sekä ottaa vastaan liikkeenluovutuksessa valtiolta siirtyvät työntekijät. Salossa kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteisen työllisyysalueen muodostamisen 23.10.2023 kokouksessaan.

Työllisyysalueen palveluiden rahoituksesta ja suunnittelusta sovitaan kuntien kesken yhteistyössä, vaikka Salon kaupunki toimii järjestämisvastuullisena työvoimaviranomaisena. Muilla kunnilla on edustajat Salon kaupungin elinvoinajaostossa, joka on työllisyyspalveluista päättävä toimielin. Lisäksi valmistelua ohjaa kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä.

– Tulevan työllisyysalueen toiminnan valmistelu vaatii yhteiskehittämistä, joka tiivistyy entisestään, kun vuodenvaihde lähenee. Varsinais-Suomen TE-toimisto sekä ELY-keskus ja paikalliset toimijat, mm. yritykset, koulutusorganisaatiot ja yhdistykset, ovat mukana kehittämässä tulevia palveluita. Kaikilla on selkeästi tahtotilana se, että vastuullisen tehtävän siirto kunnille onnistuu Salon alueella hyvin, kertoo projektipäällikkö Salla Seppälä.

TE-uudistuksen rinnalla valmistellaan kotoutumislain kokonaisuudistusta (KOTO24)

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen.

TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Uuden kotoutumislain mukaan kuntien on tarjottava kotoutumispalveluita myös muille kuin työnhakijoille. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.

– KOTO24-uudistuksessa vahvistetaan erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien, kuten esimerkiksi kotivanhempien kotoutumista. Saloon on saapunut runsaasti maahanmuuttajia viimeisen muutaman vuoden aikana johtuen erityisesti Ukraina tilanteesta ja kotoutumispalveluja onkin koko ajan parannettu tarvetta vastaavaksi. Kaksi isoa samanaikaista muutosta tuo meille mahdollisuuden varmistaa maahanmuuttajien tehokkaat kotoutumispolut sekä työllistymisen, tiivistää työllisyyspäällikkö Minna Virta.

 

Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori

Riina Lehtinen
p. +358447791437
Riina.Lehtinen(a)somero.fi

Uraohjaaja

Essi Ekqvist
p. +358401268281
Essi.Ekqvist(a)somero.fi

 

KotoSalo ja KotoSomero - Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla (ESR+)