Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Monialainen yhteispalvelu, TYP

Monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa eri viranomaisten palveluja ns. yhden luukun periaatteella.  TE-toimisto, kunta ja Kela etsii ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi yhdessä työttömän työnhakijan kanssa. TYP-palvelun asiakkuuteen tulon jälkeen tehdään moniammatillinen palvelutarpeen kartoitus, jonka perusteella päätetään jatkotoimista. Polku työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, koulutuksen tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Palvelu on tarkoitettu yli vuoden työttömänä olleille (alle 25 vuotiaat 6 kk), joilla on TE-toimiston työvoimapalvelujen lisäksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai Kelan palvelujen tarve. 

Palveluohjauksen voit saada TE-toimiston, Kelan tai Someron kaupungin sosiaalitoimiston tai työllisyyspalveluiden toimesta. Voit myös itse ottaa yhteyttä työntekijöihin palveluun hakeutumiseksi. 

Laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta

 


Lisätietoa 

Vastaava työpajaohjaaja / palveluohjaus
Riina Lehtinen
p. 044 7791429

Työtoiminnan ohjaaja / palveluohjaus
Kaija Reponen
p. 044 7791439

Leena Andersson      
asiantuntija                  
Varsinais-Suomen TE-toimisto  
p. 02 950 44541